معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
  اخبار دانشگاه
 
تاليف کتاب

کتاب"انگل شناسي براي پرستاران" مطابق با سرفصل هاي وزارت بهداشت ودرمان توسط عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي همدان تاليف گرديد.

حسين وزيني مولف اين اثر در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي همدان گفت: با وجود مطالعات و اقدامات زيادي که در مورد بيماري هاي انگلي و مبارزه با آنها در جهان صورت گرفته است، هنوز هم عفونتهاي انگلي از مسايل مهم بهداشتي و دامپزشکي در اکثر کشورها به ويژه کشورهاي توسعه يافته ودر حال توسعه محسوب مي گردد.

وي بيان کرد"انگل شناسي براي پرستاران" جهت مطالعه دانشجويان رشته پرستاري تدوين به گونه اي تدوين شده است تا سرفصلهاي وزارت بهداشت و درمان را پوشش داده و منبع مناسبي جهت مطالعه پرستاران گرامي گردد.

مولف اين اثر افزود: سعي شده است در گرداوري اين مجموعه از مراجع گوناگون و به روز انگل شناسي استفاده گردد تا منبع مناسب براي دانشجويان پرستاري در اين درس باشد.

وزيني تصريح کرد: فراگيري جامع و کامل بحث انگل شناسي (تک ياخته و کرم شناسي)در انجام هرچه بهتر فعاليتهاي باليني و درماني پرستاران پرتلاش در مجموعه هاي مختلف بهداشتي و درماني به عنوان بخش مهمي از بيماري هاي عفوني از اهميت ويژه اي برخوردار است و در اين کتاب مباحث مختلف بيماري هاي انگلي به صورت کامل و مبسوط متناسب با اين رشته شرح داده شده است. 
     
This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .