معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 
 

 خانم غفاري - کارشناس دانشکده هاي علوم انساني و هنر و معماري

 

خانم طاهري - کارشناس دانشکده علوم پايه و فني و مهندسي

 

خانم جمشيدي- کارشناس مجلات علمي

 


 
     
This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .