معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 
 

شماره تماسهاي داخلي و مستقيم

 

داخلي

مستقيم  

داخلي

 مستقيم

دفتر معاونت پژوهش و فناوري

1132

 34494140

دفتر خدمات نيروي انساني

1141

 

مدير طرح و برنامه و بودجه

1133

 34494148

کتابخانه مرجع

1144

 

مديريت پژوهشي

1169

 34494145

قسمت پايان نامه ها

1438

 

دفتر امور پژوهشي

1134

 

کتابخانه معماري

1439

 

مدير دفتر ارتباط با صنعت

1441

 34494166

مدير آمار و اطلاعات و رايانه

1170

 34494142

دفتر ارتباط با صنعت

1135

 34494146

کارگاه کامپيوتر

1155

 34494164

رييس اداره کتابخانه ها

1138

 34494151

کارگاه کامپيوتر

1156

 

مخزن کتابخانه

1136

 

مسوول شبکه

1157

 34494153

دفتر مجلات

1159

 34494152

سايت اينترنت اساتيد

1152

 

رييس اداره کارگاه ها و آزمايشگاه ها

1234

 34494149

سايت اينترنت دانشجويان

1160

 

مسوول انجمن هاي علمي دانشجويي

1140

 

دفتر تشکل سياسي

1447

 

موزه

1432

 34494195

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

1436

 34494143
 دفتر آمار و اطلاعات  1567  34494144

مرکز IT

1145

34494165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
     
This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .