معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 
 

خانم سپيده محمدخاني از سال 1394 در اين دانشگاه فعاليت مي نمايند.

شرح وظايف واحد نشر و چاپ کتاب:

 

 • کارشناسي و آماده سازي کتاب قبل از طرح در شورا
 • اعلام نظر نتيجه شورا به صاحب اثر

  • آماده کردن ماکت نهايي کتاب - تهيه شناسنامه کتاب(کتابخانه ملي، مرکزي)، مجوز نشر و تنظيم صفحه حقوقي و پيشگفتار ناشر

  • استعلام بهاي کتاب و پيگيري مراحل چاپ کتاب

  • تنظيم قرارداد با صاحب اثر

  • تکميل فرم اعلام وصول و فرم بازديد کتاب (از وزارت ارشاد)

  • مديريت وب سايت اداره انتشارات و اطلاع رساني فعاليتها و عملکرد دفتر از طريق سايت .

 
     
This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .