معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 
 

 

مديرکل پژوهش و توليد علم:        


آقاي مهدي شعبانيان از سال 1394 به عنوان مدير کل پژوهش و توليد علم دانشگاه فعاليت مي نمايند

 

کارشناسي و کارشناسي ارشد مهندسي معماري

عضو هيات علمي گروه مهندسي معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان .

 

وظايف مدير کل پژوهش و توليد علم:

 • انجام بررسي هاي لازم و اخذ تصميمات ضروري در خصوص فعاليت پژوهشي و تحقيقاتي واحد دانشگاهي متبوع در چهار چوب تصميمات کلي دانشگاه
 • بررسي و مطالعه لازم و ارائه طرح هاي مختلف مورد نياز در زمينه فعاليت هاي تحقيقاتي و پژوهشي با توجه به خط مشي کلي دانشگاه
 • تهيه و تنظيم برنامه هاي پژوهشي واحد دانشگاهي و ارائه آن به مقام مافوق
 • بررسي پيشهادات دفاتر و ادارات واحد دانشگاهي در زمينه امور پژوهشي و تعيين اولويت هر يک از آنها با توجه به امکانات موجود
 • تدوين برنامه هاي کوتاه مدت و دراز مدت پژوهشي واحد با هماهنگي ساير مديريت ها و معاونت هاي واحد دانشگاهي حسب مورد و ارائه آن به مقام مافوق جهت طرح و اتخاذ تصميم در سازمان مر کزي
 • تهيه گزارشات لازم از اقدامات و مراحل پيشرفت فعاليت هاي پژوهشي واحد به مقام مافوق
 • انجام ساير امور مر بوط بر حسب تشخيص و ارجاع مقام ما فوق
 • مديريت شورهي پژوهش به صورت هفتگي
 • مديريت شوراي انتشارات به صورت هفتگي
 • شوراي ترفيع به صورت ماهانه
 • نظارت بر برنامه هاي انجمن هاي علمي

 
     
This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .