معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 
 

پژوهشگران برگزيده استانداري

 *سال 1393: آقاي دکتر عليرضا اسفندياري مقدم- آقاي دکترسهيل سبحان - آقاي دکتر مهرداد چراغي - آقاي دکتر کيانوش ذاکر حقيقي

  *سال 1392: آقاي دکتر عليرضا اسفندياري مقدم- آقاي دکتر عليرضا رضايي- آقاي دکتر رحيم احمدي - آقاي دکترسهيل سبحان - خانم سحر عزيزيان

*سال 1391: آقاي دکتر عليرضا اسفندياري مقدم- آقاي دکتر عليرضا رضايي- خانم ليلا جمشيدي

 *سال 1390: آقاي دکتر عليرضا اسفندياري مقدم- آقاي دکتر مهرداد چراغي- آقاي دکتر عليرضا رضايي

*سال 89: آقاي دکتر عليرضا اسفندياري مقدم- آقاي دکتر سهيل سبحان اردکاني

 

 

 


 
     
This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .