معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 
 

آقاي حميد باقريه از سال 1376 به عنوان مدير اداره کارگاهها و آزمايشگاهها ي دانشگاه فعاليت مي نمايند

 مدارک تحصيلي: 

 هم اکنون دانشجوي دکتراي در رشته کامپيوتر گرايش نرم افزار در دانشگاه ازاد اسلامي اراک 

کارشناسي ارشد مهندسي کامپيوتر گرايش نرم افزار از دانشگاه ازاد اسلامي ملاير

 کارشناسي مهندسي کامپيوتر گرايش نرم افزار از دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان

 عضو هيات علمي گروه مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان

 پست الکترونيکي : h.bagheri@iauh.ac.ir و bagheri.ha@gmail.com

 رزومه 

1-  اطلاعات تحصيلي :

 • دانشجوي دکتراي تخصصي مهندسي کامپيوتر گرايش سيستم هاي نرم افزاري
 • کارشناسي ارشد مهندسي کامپيوتر گرايش نرم افزار از دانشگاه ازاد اسلامي ملاير
 • کارشناسي مهندسي کامپيوتر گرايش نرم افزار از دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان

2- اطلاعات تدريس و اجرايي : 

 • دانشگاه آزاد اسلامي همدان، حق التدريس (مهر 83 تا مهر 84)
 • دانشگاه ازاد اسلامي همدان، هيئت علمي (مهر 84 تا کنون)
 • دانشگاه پيام نور همدان، حق التدريس (مهر 86 )
 • آموزشکده سما همدان، حق التدريس (بهمن 83 تا مهر87)
 • مدرس دوره هاي کامپيوتر ضمن خدمت اعضاء هيئت علمي (تير 84 تا کنون)
 • مدرس کارگاههاي نرم افزار هاي استناد دهي
 • مدير کارگاهها و آزمايشگاهها ( از خرداد 86 تا کنون)
 • مدير دفتر ارتباط با صنعت و جامعه با حفظ سمت (تير تا آذر 93)
 • سرپرست تيم هاي رباتيک دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان (مسابقات رباتيک تبريز 1386)
 • مديريت و نظارت تجهيز، تاسيس و راه اندازي  آزمايشگاهها و کارگاههاي واحد همدان (از سال 1386)
 • مشاوره و نظارت بر توسعه کارگاهها و آزمايشگاههاي مراکز دانشگاه آزاد استان همدان (از سال 1387)
 • عضو کميته ساها استان همدان(از 1393)
 • عضو کميته فناوري اطلاعات واحد همدان(از 1393)

3-طرح هاي تحقيقاتي :

حميد باقريه و همکار(1392),  تشخيص سرطان ريه با استفاده از روش رشد ناحيه و کلاس بندي توده هاي مشخص شده به کمک سيستم استنتاج فازي و شبکه عصبي

4 -مقالات ژورنال :

Hamid bagherieh, Atiyeh Hashemi, Abdol Hamid Pilevar ,"Mass Detection in Lung CT Images using Region Growing Segmentation and Decision Making based on Fuzzy Systems", IJIGSP, vol.6, no.1, pp.1-8, 2014.DOI: 10.5815/ijigsp.2014.01.01

5- مقالات کنفرانس :

باقريه و حميد، رافع و رضا (1394)، " بررسي اعتبار سنجي مالي دانشجويان با استفاده ازتکنيک هاي داده کاوي "، ارائه شده در دومين همايش ملي شهر الکترونيک، 24 مهر ، همدان

 • الوانيان و محمد صادق، باقريه و حميد (1394)، " تعيين درصد ازکارافتادگي ايثارگران به کمک تکنيک هاي طبقه بندي در داده کاوي "، ارائه شده در دومين همايش ملي شهر الکترونيک، 24 مهر ، همدان

6- تقدير نامه ها :

مدير نمونه حوزه معاونت پژوهش و فناوري  دانشگاه آزاد اسلامي 1390

 • استاد منتخب گروه کامپيوتر در سال 1392
 • استاد منتخب  دانشکده فني مهندسي در بزرگذاشت روز معلم  سال 1392
 • مدير نمونه حوزه معاونت پژوهش و فناوري  دانشگاه آزاد اسلامي 1392
 • تقدير نامه از مديرکل مرکز آموزش فني و حرفه اي شهرستان همدان جهت همکاري در تاسيس مرکز جوار دانشگاهي واجراي مهارت هاي پيشرفته دانشگاهها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
     
This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .