معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 
 

شوراي انتشارات:

 توجه به گسترش فعاليت‌هاي علمي، آموزشي و ترويجي در کليه رشته هاي دانشگاه به‌منظور توسعه، هدايت، حمايت و نظارت بر فعاليت‌هاي انتشاراتي و ارتقاء سطح کمي و کيفي نشر در دانشگاه، شوراي انتشارات مرکب از معاون پژوهشي دانشگاه، مدير امور پژوهشي دانشگاه، مديران پژوهشي دانشکده‌ها و چهار نفر از اعضاي هيأت علمي صاحب نظر و صاحب اثر (کتاب) دانشگاه با ارکان و وظايف زير، تشکيل مي‌گردد.

اهداف‌:

1- سياستگذاري، هماهنگي و نظارت بر فعاليت‌هاي انتشاراتي

2- ارتقاء وضعيت نشر آثار علمي دانشگاه

3- انتشار و ترويج علم و دانش

شرح وظايف شورا

1) بررسي دقيق پيشنهادها از جنبه هاي مختلف علمي ، عملي و قانوني

2)انجام محاسبات مقدماتي به منظور تشخيص اقتصادي بودن پيشنهادها و ميزان هزينه اجراي آنها

3) تبيين آثار و نتايج هر تأليف

4)تعيين روشهاي مطلوب چاپ هر کتاب

5)بررسي و محاسبه پاداش و امتياز هاي کتاب

 

 


 
     
This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .