معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 
 

اعضاي شوراي پژوهشي:

آقاي دکتر مهرداد چراغي ( معاون پژوهشي و رييس شورا) - رزومه

 آقاي مهندس مهدي شعبانيان ( مدير کل پژوهش و توليد علم، دبير شورا) - 

 خانم دکتر گلرخ دانشگر مقدم از دانشکده هنر و معماري - رزومه

آقاي دکتر رضا حبيبي پور  از دانشکده علوم پايه و آشنا به علوم پزشکي - رزومه

آقاي دکتر علي غلامي مهرداد از دانشکده علوم انساني و متخصص زبان انگليسي - رزومه

آقاي دکتر سهيل سبحان اردکاني از دانشکده علوم پايه و گروه منابع طبيعي - رزومه

آقاي دکتر رضا صادقي شهپر از دانشکده علوم انساني - رزومه

آقاي دکتر فرزان براتي از دانشکده فني و مهندسي - رزومه

آقاي دکتر امير رضا گودرزي از دانشکده فني و مهندسي - رزومه

 

 


 
     
This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .