معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 
 
پژوهش يک از محورهاي مهمي است که ضامن پيشرفت و توسعه پايدار در هر کشور به شمار مي آيد. نقش پژوهش در توسعه همه جانبه پايدار چنان برجسته و انکار ناپذير است که مي توان آنرا بدون ترديد نيروي محرک توسعه در همه حوزه ها اعم از فرهنگ، اقتصاد ، سياست و جامعه دانست.  هدف اين مجموعه معرفي پژوهشگران برجسته اين واحد دانشگاهي  و  تشويق  ساير اعضاي هيأت علمي دانشگاه جهت انجام فعاليتهاي پژوهشي مي باشد. لذا در فروردين ماه سال 1392 دفتر امور پژوهشي واحد  مجموع امتيازات اعضاي هيئت علمي که از انجام فعاليتهاي پژوهشي شامل چاپ و ارائه مقاله، اجراي طرح هاي تحقيقاتي و چاپ و تأليف  کتاب از ابتداي فعاليت تا پايان سال 92 را کسب نموده اند محاسبه و بيست پژوهشگر برتر واحد همدان به شرح زير معرفي گرديدند.


نام و نام خانوادگي: عليرضا اسفندياري مقدم

آخرين مدرک تحصيلي: دکتري تخصصي علم اطلاعات و دانش­شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران، 1388

رتبه علمي: استاديار               گرايش ويژه تحقيق: فناوري اطلاعات و ارتباطات

گروه آموزشي: علوم انساني               امتياز: 467/3

سوابق علمي- پژوهشي

مقاله در نشريه معتبر: 145     مقاله همايش:  22    طرحهاي پژوهشي: 5      کتب (تأليف و ترجمه): 6

 افتخارات وجوايز:      

دريافت لوح تقدير از رياست محترم جمهوري، وزير محترم علوم، رياست عاليه دانشگاه آزاد اسلامي و...  -  عضو بنياد ملي نخبگان - پژوهشگر شايسته تقدير در پانزدهمين جشنواره پايان نامه سال دانشجويي - بيش از 20 سخنراني در سطح ملي و بين­المللي - عضو هيأت تحريريه مجله بين­الملليLibrary Philosophy and Practice (دانشگاه نبراسکا) - عضو هيأت تحريريه مجله بين­المللي Infopreneurship Journal - داور 12 مجله علمي – پژوهشي ملي و بين­المللي - مدرس بيش از 50 کارگاه آموزشي در استانهاي مختلف کشور - پژوهشگر رتبه اول حوزه علوم انساني در اولين جشنواره پژوهشي، علمي وفناوري دانشگاه آزاداسلامي - عضو شبکه علمي پايگاه  Emerald(انگلستان) - مولدترين نويسنده کتابداري ايران در ISI بر اساس تحليل پايگاه Web of Science - کسب عنوان پُرخواننده­ترين مقالات بين­المللي طبق گزارش پايگاه معتبر Sage - پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي در يازدهمين جشنواره پژوهشگران و فناوران برتر کشور - رتبه  دوم بخش جوان چهارمين جشنواره بين­المللي فارابي - برترين دانشجوي دکتري کتابداري کشور در سال 1387 - کسب مقاله ISI برتر در منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1387 - پژوهشگر برتر در استان همدان و دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان طي سالهاي 1387 تا 1391 - مقاله برتر سال 2007 در حوزه Information Studies در پايگاه  Emerald(انگلستان)

 

   رزومه

ali.isfandyari@gmail.com

www.isfandyari-moghaddam.ir

 

نام و نام خانوادگي: مهرداد چراغي

آخرين مدرک تحصيلي: دکتري تخصصي علوم محيط زيست، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، 1387

رتبه علمي: استاديار     گرايش ويژه تحقيق: آلودگي هاي زيست محيطي (فلزات سنگين)

گروه آموزشي: کشاورزي و منابع طبيعي             امتياز: 339/5

سوابق علمي- پژوهشي

مقاله در نشريه معتبر: 53       مقاله همايش:  40     طرحهاي پژوهشي: 93

افتخارات وجوايز: 7 سال پژوهشگر برتر دانشگاه 5 مرتبه پژوهشگر برتر منطقه و سه بار پژوهشگر برتر استان و يکبار پژوهشگر برتر کشور

 

رزومه

cheragi_md@yahoo.com

نام و نام خانوادگي: سهيل سبحان اردکاني

آخرين مدرک تحصيلي: دکتري تخصصي علوم محيط زيست، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، 1387.

رتبه علمي: استاديار     گرايش ويژه تحقيق: پايش آلاينده هاي محيط زيستي،  زيست و نانو فناوري

گروه آموزشي: کشاورزي و منابع طبيعي             امتياز: 318/95

سوابق علمي- پژوهشي

مقاله در نشريه معتبر: 41       مقاله همايش:  57        طرحهاي پژوهشي: 32       کتب (تأليف و ترجمه): 1

افتخارات وجوايز:

پژوهشگر برتر منتخب ستاد ملي هفته پژوهش استان همدان، 1389، 1392- پژوهشگر برتر گروه آموزشي کشاورزي و منابع طبيعي منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامي، 1390، 1391- پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان، 1391،  1392- مقاله برتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان، 1392.

 

رزومه

s_sobhan@iauh.ac.ir

 

 نام و نام خانوادگي: سعيد جامه بزرگي

آخرين مدرک تحصيلي: دکتري شيمي معدني

رتبه علمي: دانشيار        گرايش ويژه تحقيق:محاسبات مکانيک کوانتومي-سنتز و طيف سنجي

 گروه آموزشي: شيمي                 امتياز: 214/28

 سوابق علمي- پژوهشي

 مقاله  در نشريه معتبر:36           مقاله  در همايش: 15          طرح هاي پژوهشي انجام شده: 7       کتب تأليفي: 3

 افتخارات و جوايز:پژوهشگر برتر منطقه 5 درسال 1390

 

نام و نام خانوادگي: عليرضا رضايي

آخرين مدرک تحصيلي: دکتري تخصصي علوم سياسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران،1388

رتبه علمي: استاديار        گرايش ويژه تحقيق: مسائل تئوريک روابط بين الملل

گروه آموزشي: علوم انساني               امتياز: 206

سوابق علمي- پژوهشي

مقاله  در نشريه معتبر:45           مقاله  در همايش: 6          طرح هاي پژوهشي انجام شده: 5        کتب تأليفي: 2

افتخارات و جوايز:

پژوهشگر برتر دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان در سال هاي 1388. 1389. 1390 - استاد نمونه دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان در سال هاي 1390. 1391 - پژوهشگر برتر استان همدان در سال هاي 1390. 1391. 1392- پژوهشگر برتر منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1391.

 

 IR. Alirezarezaei@

gmail.com

نام و نام خانوادگي: رحيم احمدي

آخرين مدرک تحصيلي: دکتري تخصصي فيزيولوژي علوم جانوري،  دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران،؟138

رتبه علمي: استاديار      گرايش ويژه تحقيق: فيزيولوژي

گروه آموزشي: علوم پايه               امتياز: 202/3

سوابق علمي- پژوهشي

مقاله در نشريه معتبر: 45     مقاله همايش:  100       طرحهاي پژوهشي: 15       کتب (تأليف و ترجمه): 35

عضويت در انجمن هاي علمي:

Membership of Iranian Society of Physiology and Pharmacology  - Membership of Iranian Society of Biology  - Senior Member of Asia-Pacific Chemical, Biological& Environmental Engineering Society (APCBEES)

افتخارات وجوايز: پژوهشگر برتر استان، پژوهشگر برتر واحد دانشگاهي

 رزومه

drrahahmadi@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگي: قاسم ترابي

آخرين مدرک تحصيلي: دکتري رشته روابط بين‌الملل از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات در سال1390

رتبه علمي: استاديار              گرايش ويژه تحقيق:

گروه آموزشي: علوم انساني

سوابق علمي- پژوهشي

مقاله در نشريه معتبر: 36          مقاله همايش:1            طرح هاي پژوهشي:5            کتب ( تاليف و ترجمه):3

افتخارات و جوايز:دريافت لوح تقدير از رياست محترم دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي به دليل فعاليت‏هاي علمي - کسب رتبه اول در دوره دکتري و امتحان جامع در سال1390انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دو ساله دانشکده علوم انساني 90 و 91انتخاب به عنوان پژوهشگر شايسته دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان در سال 1392  - انتخاب به عنوان پژوهشگر دوم منطقه در سال 1392

 

نام و نام خانوادگي: بهاره لرستاني

آخرين مدرک تحصيلي: دکتري تخصصي علوم محيط زيست، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، 1388.

رتبه علمي: استاديار             گرايش ويژه تحقيق: آلودگي هاي زيست محيطي(فلزات سنگين)

گروه آموزشي: کشاورزي و منابع طبيعي

سوابق علمي- پژوهشي

مقاله در نشريه معتبر: 27           مقاله همايش:  22            طرحهاي پژوهشي: 20

افتخارات وجوايز: رتبه اول در آزمون کارشناسي ارشد دانشگاه تهران، رتبه اول آزمون دکتري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات

 

 

رزومه

Saba12ir@yahoo.com

lorestani_b @iauh.ac.ir

 نام و نام خانوادگي :محمد  رحماني  

آخرين مدرک تحصيلي: دکتري تخصصي جغرافيا و برنامه ريزي شهري، ذانشگاه آزاد اسلامي واحد  علوم و تحقيقات تهران 1392

رتبه علمي: استاديار        گرايش ويژه تحقيق: برنامه ريزي شهري و برنامه ريزي گردشگري

گروه آموزشي: هنر و معماري

سوابق علمي- پژوهشي

مقاله در نشريه معتبر: 20          مقاله همايش: 30             طرح هاي پژوهشي:10               کتب ( تاليف و ترجمه):2

افتخارات و جوايز: مدير گروه نمونه دانشگاه آزاد همدان درسال1385 .استاد نمونه دانشگاه آزاد همدان در سال 1385. پژوهشگر برتردانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان سال86- 1385، نفر برتر هنر و معماري منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1391- کتاب برترمنطقه پنج دانشگاه ازاد اسلامي در سال 1392-نفربرتر دانشکده هنر و معماري  و مجري طرح هاي برون دانشگاهي سال 1392

 رزومه

mohammad.rahmani1@

gmail.com

 

نام و نام خانوادگي: مهدي رياحي خرم

آخرين مدرک تحصيلي:دکتري محيط زيست

رتبه علمي: استاديار پايه 3                گرايش ويژه تحقيق: مديريت و پايش محيط زيست

گروه آموزشي: محيط زيست

سوابق علمي- پژوهشي

مقاله در نشريه معتبر: 35          مقاله همايش:68             طرح هاي پژوهشي:4             کتب ( تاليف و ترجمه):4

افتخارات و جوايز: عضو هيأت داوران مجله محيط شناسي دانشگاه تهران - عضوهيأت تحريريه مجله Journal of Biological Sciences (ضمنا مجله فوق ISI مي باشد) - پژوهشگر برتر منتخب ستاد ملي هفته پژوهش استان همدان،1386  - پژوهشگر برتر سال 1391 در هفته پژوهش استان - پژوهشگر برتر گروه کشاورزي و منابع طبيعي در سال 1392 - مولف کتاب برتر سال 1390 0معرفي شده از سوي منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان

 

نام و نام خانوادگي: وحيد فياض

آخرين مدرک تحصيلي: کارشناسي ارشد فيزيک دانشگاه صنعتي شريف، 1376

رتبه علمي: مربي            گرايش ويژه تحقيق: کيهان شناسي

گروه آموزشي: علوم پايه

سوابق علمي- پژوهشي

مقاله در نشريه معتبر: 25          مقاله همايش:  8           طرحهاي پژوهشي: 6          کتب (تأليف و ترجمه): 1

افتخارات وجوايز: مقاله برتر پژوهشي در منطقه پنج، پژوهشگر برتر  دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان سال 92

 
 

 رزومه

fayaz_vahid@yahoo.com

نام و نام خانوادگي: ليلا جمشيدي

آخرين مدرک تحصيلي: کارشناسي ارشد آموزش پرستاري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشکي تهران، 1382

رتبه علمي: مربي              گرايش ويژه تحقيق: بيماري هاي مزمن غير واگير

گروه آموزشي: علوم پزشکي

سوابق علمي- پژوهشي

مقاله در نشريه معتبر: 19          مقاله همايش:65             طرح هاي پژوهشي:11             کتب ( تاليف و ترجمه):1

افتخارات و جوايز: پژوهشگر برتر واحد و منطقه 5 در سالهاي 88 و 91، پژوهشگر برتر سال هاي 88 و 91 استان همدان، پژوهشگر برتر واحد سال 92

مدير گروه نمونه واحد سال

 

 

Jamshidi.leila@gmail.com

نام و نام خانوادگي:  علي طاهري

آخرين مدرک تحصيلي: دکتري تخصصي زبان و ادبيات عربي،  دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران، 1379

رتبه علمي: استاديار                    گرايش ويژه تحقيق: زبان شناسي عربي

گروه آموزشي: علوم انساني

سوابق علمي- پژوهشي

مقاله در نشريه معتبر: 15         مقاله همايش: 26              طرح هاي پژوهشي: 3           کتب (تاليف و ترجمه): 8

افتخارات و جوايز: مدرس نمونه کشور سال  1386، استاد بسيجي نمونه استان سال  1386، پژوهشگر نمونه منطقه 5  سال  1383، استاد بسيجي نمونه کشور  سال  1389، استاد نمونه آموزشي دانشکده علوم انساني 1390، استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان  1391

رزومه

 taheri321@yahoo.com

نام و نام خانوادگي:  طاهر لطفي

آخرين مدرک تحصيلي: دکتري تخصصي رياضي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، 1382

رتبه علمي: استاديار      گرايش ويژه تحقيق: آناليز عددي و حل انواع معادلات

گروه آموزشي: علوم پايه

سوابق علمي- پژوهشي

مقاله در نشريه معتبر:22         مقاله همايش:18          طرح هاي پژوهشي:6

 

 lotfitaher@yahoo.com

نام و نام خانوادگي: اميررضا گودرزي

 آخرين مدرک تحصيلي: دکتري تخصصي عمران، گرايش خاک، دانشگاه بوعلي سينا،1388    

رتبه علمي: استاديار                        گرايش ويژه تحقيق: ژئوتکنيک زيست محيطي

گروه آموزشي: فني و مهندسي

سوابق علمي- پژوهشي

مقاله در نشريه معتبر: 15          مقاله همايش:  10           طرحهاي پژوهشي: 5             کتب (تأليف و ترجمه): 2

افتخارات وجوايز: پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان 91 - 1386 - پژوهشگر برتر استان همدان 88-1387 -   استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان 1386 - دانشجوي نمونه دانشگاه بوعلي سينا 86-1385و 81-1380

اختراعات: دستگاه بررسي تراوش آلودگي خاک، دستگاه بررسي تاثير تراوش سه بعدي جريان بر قابليت واگرايي خاک ها

 
 

رزومه

  amir_r_goodarzi@

yahoo.co.uk

نام و نام خانوادگي:  سيمين حجت الاسلامي

آخرين مدرک تحصيلي: کارشناسي ارشد آموزش پرستاري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشکي تهران، 1381

رتبه علمي: مربي                  گرايش ويژه تحقيق: پيشگيري نخستين و اوليه،  بيماري هاي مزمن غير واگير

گروه آموزشي: علوم پزشکي

سوابق علمي- پژوهشي

مقاله در نشريه معتبر: 15          مقاله همايش:34           طرح هاي پژوهشي:11             کتب ( تاليف و ترجمه):1

افتخارات و جوايز: مدرس نمونه دانشگاه آزاد اسلامي سال 1391 -  پژوهشگر برتر گروه علوم پزشکي منطقه 5 سال 1389 - مقاله برتر درپنجمين همايش سراسري علوم پزشکي باشگاه پژوهشگران جوان شاهرود 1385 - رتبه يک کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي  1378 -رتبه يک دانشجوي کارشناسي فارغ التحصيل دانشگاه علوم پزشکي همدان سال 1378

 
 

رزومه

Simineslami@yahoo.com

 نام و نام خانودگي: رضا صادقي شهپر

 آخرين مدرک تحصيلي: دکتراي زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تربيت معلم آذربايجان، 1389

 رتبه علمي: استاديار             گرايش پژوهش: حوزه ادبيات داستاني معاصر و نقد ادبي

 گروه آموزشي: علوم انساني

 سوابق علمي- پژوهشي

 مقاله در نشريه معتبر: 26          مقاله همايش:  5            طرحهاي پژوهشي: 1             کتب (تأليف و ترجمه): 1

 افتخارات و جوايز: پژوهشگر برگزيده گروه ادبيات دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان 1392 - دانشجوي رتبه يک پذيرفته شده در دوره دکتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ،سال1384

 

 

رزومه

  sadeqishahpar@

yahoo.com

نام و نام خانوادگي: محمد مهدي گودرزي سروش

آخرين مدرک تحصيلي: دکتري تخصصي معماري، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم تحقيقات تهران، 1392

رتبه علمي: استاديار               گرايش ويژه تحقيق: معماري اسلامي- معماري شهرسازي

گروه آموزشي: هنر و معماري

سوابق علمي- پژوهشي

مقاله در نشريه معتبر: 13                  مقاله همايش: 48               طرح هاي پژوهشي: 5                  کتب ( تاليف و ترجمه): 1

افتخارات و جوايز:

- مولف کتاب برتر دانشگاه و منبع درسي دانشگاه پيام نور – 1391 -  مولف کتاب برتر هنر و معماري در منطقه 5 – سال1390 - پژوهشگر برتر استاني - سال 1390

- پژوهشگر برتر سازمان بسيج اساتيد استان همدان – سال 1390 - رتبه اول پژوهشگر برتر، دانشکده هنر و معماري – سال 1389

 
 

رزومه

  Goodarzysoroush@

gmail.com

نام و نام خانوادگي: رضا حبيبي پور                      

آخرين مدرک تحصيلي: دکتري تخصصي در رشته مايکولوژي ( قارچ شناسي)، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران، 1389

رتبه علمي:استاديار          گرايش ويژه تحقيق: ميکروبيولوژي وقارچ شناسي

گروه آموزشي:علوم پايه

سوابق علمي- پژوهشي

مقاله در نشريه معتبر: 22            مقاله همايش:38                طرح هاي پژوهشي: 14

جوايز و افتخارات: -پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان در سال1382 -پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان  و منطقه پنج در سال 1383 -پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان  در سال 1384. -استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان در سال 1386 -مدير گروه نمونه دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان  در سال 1389.

عضويت در انجمن ها: -عضو انجمن ميکروب شناسي ايران -عضو انجمن قارچ شناسي پزشکي ايران -عضو انجمن بيوتکنولوژي ايران

رزومه

 habiby.reza@gmail.com


نام و نام خانوادگي : علي غلامي مهرداد     

آخرين مدرک تحصيلي:

رتبه علمي:                   گرايش ويژه تحقيق: 

گروه آموزشي: 

سوابق علمي- پژوهشي

مقاله در نشريه معتبر:                   طرح هاي پژوهشي:                    کتب ( تاليف و ترجمه): 

افتخارات و جوايز: 

 

   

 
     
This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .