معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 
 

 

خانم  الهام دارابي از سال1394  به عنوان کارشناس انجمن علمي دانشگاه فعاليت مي نمايند.

 

شرح وظايف:

بررسي تقاضاي انجمن ها جهت تجهيز دفتر انجمن هاي علمي

الزام اعضاي انجمن جهت تهيه برنامه ترمي با توجه به توانمندي اعضا و مطابق با برنامه هاي قابل اجرا

نظارت بر برگزاري انتخابات هيئت مديره و رئيس هيئت مديره

هدايت دانشجويان براي تکميل مدارک جهت تاسيس انجمن هاي علمي، ادبي و هنري و پيگيري امور اداري مربوط به تأسيس انجمن مذکور

اتخاذ تدابير مناسب جهت ارائه مقاله توسط اعضاي انجمن ها در همايش ها و کنفرانس هاي علمي

ارسال گزارش فعاليت سالانه انجمن ها به سازمان مرکزي

نظارت بر اجراي برنامه هاي مصوب، پيگيري عقد قرارداد طرحهاي پژوهشي ، پيشنهاد ناظر طرح، اخذ گزارش هاي ميان دوره اي و گزارش نهايي طرح و نظارت بر رعايت شرط هاي تعيين شده در اجراي طرح

ارائه گزارش دوره اي از فعاليت انجمن ها و ارائه راهکارهاي جديد جهت بهبود وضعيت

بررسي موضوعات طرحهاي پژوهشي و عدم ارتباط آن با موضوعات پايان نامه ها و طرحهاي ديگر


 
     
This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .