معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 
 

       نام واحد- همدان

تا سال 1388

 سال 1388

سال 1389

 سال 1390

 سال 1391

سال

 1392

 تا10 خرداد

1393

 

 

 

 

مقالات ISI

9

14

42

139

141

120

43 

 

 

مقالات علمي-پژوهشي

13

28

33

114

132

120

24

 

 

مقالات علمي-ترويجي

27

8

6

15

1

10

0

 

 

مقالات scopus

-

-

-

-

-

14

2

 

 

مقالات ISC

-

-

-

-

-

45

12

 

 

مقالات همايش ملي

-

-

-

-

-

111

42

 

 

مقالات همايش بين المللي

-

-

-

-

-

30

2

 

 

عنوان کتاب تاليفي

20

1

3

12

9

11

0

 

 

عنوان کتاب ترجمه شده

7

0

0

0

0

3

0

 

 

پايان نامه کارشناسي ارشد

337

215

195

364

482

962

81

 

 

پايان نامه دکتري حرفه اي

0

0

0

0

0

-

-

 

 

پايان نامه دکتري تخصصي

0

0

0

0

0

-

-

 

 

تعداد مجلات ISI

0

0

0

0

0

-

-

 

 

تعداد مجلات علمي-پژوهشي

0

0

0

1

1

1

1

 

 

تعداد مجلات علمي-ترويجي

0

0

0

0

0

-

-

 

 

تعداد مجلات علمي-عمومي

0

0

0

0

1

1

1

 

 

طرحهاي تحقيقاتي در حال اجرا

164

24

41

38

86

122

116

 

 

تعداد کتاب فارسي

67621

72106

76239

80805

83982

86893

86893

 

 

تعداد کتاب غير فارسي

26314

28204

28439

28774

28960

29095

29095

 

 

تعداد مجله فارسي  و نمايه

78

85

1600

25

1625

1625

1625

 

 

تعداد مجله غير فارسي

37

44

47

49

49

49

49

 

 

تعداد مراکز تحقيقاتي

0

0

0

0

0

-

-

 

 

تعداد مراکز رشد و فن آوري

0

0

0

0

0

1

1

 

 

کانون رشد خلاقيت و نوع آوري

-

-

-

-

1

1

1

 

 

تعداد اختراعات و نو آوري

7

1

2

4

5

-

-

 

 

تعداد پتنت

0

0

0

0

0

-

-

 

 

همايش بين المللي برگزار شده

0

0

0

1

1

-

-

 

 

همايش ملي برگزار شده

5

1

0

3

0

-

-

 

 

همايش منطقه اي برگزار شده

4

0

0

1

0

-

-

 

 

همايش استاني برگزار شده

2

0

 

0

0

-

-

 

 

همايش داخلي برگزار شده

22

1

2

0

0

3

-

 

 

تعداد اعضاي  باشگاه پژوهشگران

204

99

164

300

300

178

180

 

 

طرح هاي درون دانشگاهي خاتمه يافته

114

24

19

41

14

25

8

 

 

طرح هاي برون دانشگاهي خاتمه يافته

3

5

4

4

7

4

4

 

 

تعداد کامپيوترها

875

945

1145

1145

1145

1186

1186

 

 

تعداد کارگاههاي کامپيوتر

18

30

30

30

30

30

30

 

 

تعداد کارگاههاي آموزشي

42

50

54

54

54

54

66

 

 

تعداد آزمايشگاهها

27

29

32

32

32

32

34

 

 

تعداد کامپيوترهاي متصل به اينترنت

-

-

-

-

355

386

395

 

 

کلاسهاو فضاهاي  مجهز به ويديو پروژکتور

84

117

127

192

220

230

230

 

 


 
     
This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .