معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 
 

 

 

خانم دکتر رويا تاجبخش  از سال 1393 به عنوان رئيس اداره پژوهش دانشکده علوم انساني دانشگاه فعاليت مي نمايند.

 

  دکتري باستان شناسي گرايش  دوران تاريخي  از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات

  کارشناسي ارشد باستان شناسي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي

 کارشناسي صنايع دستي  از دانشگاه الزهراء (س)

 عضو هيات علمي گروه باستان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان .

 پست الکترونيکي : roya_tajbakhsh@iauh.ac.ir  

رزومه


 
     
This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .