معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 
 

بخش نامه ها و دستورالعملها

در اين بخش دستور العمل ها (ارائه مقاله در نشريات، ارائه مقاله همايش خارجي، فرصت مطالعاتي خارج از کشور، طرح پژوهشي، کتاب، ارتقاء 1390، ارائه مقاله در همايش داخلي، فرصت مطالعاتي داخل کشور، شرکت در کارگاه داخل کشور، منشور اخلاق پژوهش، کتاب اخلاق پژوهش، شرکت در کارگاه خارج از کشور، عضويت در انجمن هاي علمي،  کتاب پژوهش، توزيع امتيازهاي پژوهشي، شابک و کتاب پژوهش) جهت استفاده کليه استادان، علاقمندان، دانشجويان و پژوهشگران قرار داده شده است.

طرح هاي پژوهشي             

  

 

آيين نامه طرح پژوهشي - PDF

 

متمم 1 PDF

 

متمم2 PDF

 

دستورالعمل نگارش و تدوين گزارش نهايي طرح هاي پژوهشي

فرصتهاي مطالعاتي خارج از      کشور 

 

 

آيين نامه فرصت مطالعاتي خارج از کشور - PDF

 

متمم 1 - PDF      متمم 2 - PDF 

کنفرانس هاي خارج از کشور                        

 

 

شرکت اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي در همايش هاي بين المللي معتبرخارج از کشور

 

سفرهاي خارجي

مقاله در نشريات                                                 

 

 

شيوه نامه تشويق مقالات علمي  - متمم

 

مقاله در انواع نشريه

پژوهانه                         

 
 

اعطاي پژوهانه به اعضاي هيات علمي

 

 شيوه نامه اجرايي اعطاي پژوهانه به اعضاي هيات علمي

 همايشهاي معتبر خارجي

 

   Attach ment

ساير                                                            

 

 

شابک

 

عضويت در انجمن هاي معتبر ملي و بين المللي

 

کارگاه ها و دوره هاي خارج از کشور

 

کارگاه ها و دوره هاي داخلي

 

فرصت هاي مطالعاتي داخلي

 

پرداخت تسهيلات جهت کنفرانس هاي داخلي

 

آيين نامه ارتقاء

 

نحوه توزيع امتياز فعاليت هاي پژوهشي

 

کتاب راهنماي پژوهش

 

حق الزحمه داوري  طرح هاي پژوهشي

 

اعطاي نشان ويژه هنري

 

شيوه نامه انتشار کتاب هاي علمي در دانشگاه آزاد اسلامي

 

پشتيباني و حمايت از ثبت اختراعات دانشجويان و اساتيد

 

متن بخشنامه

 

مبلغ پاداش بخشنامه جديد

 

 .

مجلات علمي

 

 

 

نشريات   

 

 

 

آيين نامه انتشار، تعيين اعتبار و نظارت بر مجلات علمي

 

 

آيين نامه کميسيون بررسي و تاييد اعتبار مجلات علمي

 

 

ممنوعيت عضويت اعضاي هيات تحريريه مجلات علمي بطور همزمان
   

مدارک لازم جهت اخذ اعتبار علمي از کميسيون بررسي نشريات علمي کشور

 

 

شرايط جديد ترکيب اعضاي هيات تحريريه مجلات علمي

 

 

تعهد متقابل بين نويسندگان مقالات و دفتر فصلنامه

 

 

آيين نامه تعيين اعتبار نشريات علمي کشور

   

امتيازويژه براي حمايت از انتشارات مجله هاي علمي 

 انجمن علمي

 

 

 

  ساير

بخشنامه شيوه استفاده از بودجه انجمن هاي علمي - دانشجويي 

   

بخشنامه پيرو آيين نامه هاي انجمن علمي - دانشجويي

   

 شرح وظايف کميسيون انجمن هاي علمي - دانشجويي 

     شيوه نامه استفاده از بودجه انجمن هاي علمي ، ادبي، دانشجويي، هنري

 


 
     
This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .