معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 
 
دکتر جامه بزرگ: رييس شورا - 
 
دکتر فرزان براتي : دبير شورا
 
دکتر مهرداد چراغي : عضو شورا
 
علي اکبر حائري موحد: عضو شورا

دکتر مهدي شعبانيان  عضو شورا -


 
     
This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .