معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 
 

علي مومن - فوق ليسانس ادبيات فارسي -

دکتر اوليايي - دکتراي ادبيات عرب -

دکتر رامين شعباني - دکتراي تربيت بدني - 82/10 الي 83/6

دکتر محمدحقگو - دکتراي شيمي-فيزيک - 83/8 الي 84/3

دکتر مينو محمودي - دکتراي فيزيولوژي جانوري- 84/4 الي 86/6

دکتر اصغر تيموريان - دکتراي ژيوفيزيک - 86/7 الي 91/12

دکتر عليرضا اسفندياري مقدم  -دکتراي علم اطلاعات و دانش­ شناسي - 91/12 تا کنون       رزومه


 
     
This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .