معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 
 

امتيازهاي پژوهشي 20 نفر اول اعضاي هيات علمي شامل مقاله در نشريه و همايش،طرح و چاپ کتاب با توجه به مستندات موجود در پرونده هاي حوزه پژوهشي

20 نفر اول اعضاي هيات علمي سال94

 

1- آقاي دکتر سهيل سبحان اردکاني
2- آقاي دکتر قاسم ترابي
3- آقاي دکتر عليرضا اسفندياري مقدم
4- آقاي دکتر رحيم احمدي
5- آقاي دکتر مهرداد چراغي
6- آقاي دکتر فرزان براتي
7- آقاي دکتر منصور اسماعيل پور
8- آقاي دکتر طاهر لطفي
9- آقاي دکتر حسين وزيني
10- خانم دکتر بهاره لرستاني
11- آقاي دکتر محمد مهدي گودرزي سروش
12- آقاي دکتر محمد رحماني
13- آقاي دکتر لطف الله کريمي
14- آقاي دکتر امير رضا گودرزي
15- آقاي دکتر رضا صادقي شهپر
16- خانم دکتر مينو محمودي
17- آقاي مهندس عباس فخرايي
18- آقاي دکتر رضا حبيبي پور
19- خانم دکتر رويا تاجبخش
20- آقاي دکتر سعيد جامه بزرگي

  20 نفر اول اعضاي هيات علمي سال 93

 1- آقاي دکتر عليرضا اسفندياري مقدم  135/6 - رزومه

2-  آقاي دکتر سهيل سبحان اردکاني  129/5  - رزومه

3-   آقاي دکتر قاسم ترابي     119/2   - رزومه

4-  آقاي دکتر محمد رحماني     70/9- رزومه

5-  آقاي فرهاد کاروان  52/51  - رزومه

6-  آقاي دکتر طاهر لطفي  50/4  -

7-  آقاي وحيد فياض   42/1  -  رزومه

8- آقاي دکتر منصور اسماعيل پور 40/4  - رزومه

9-   آقاي دکتر اميررضا گودرزي    33/1 - رزومه

10- آقاي سيد علي مليحي 32/3

11-   آقاي دکتر علي غلامي مهرداد  30/4

12- آقاي دکتر سيد مهرداد کسايي  30

13-  آقاي دکتر رضا صادقي شهپر      29/1 -   رزومه

14- آقاي محمد مهدي شيرمحمدي 23/8 - رزومه 

15-  آقاي دکتر حسين اردلاني  23

16- خانم دکتر رويا تاج بخش 21/7  - رزومه

17- آقاي مهدي مجلسي 20  - رزومه

18- آقاي دکتر فرزان براتي 18/6

19- آقاي دکتر داوود زندي 10 

20-  آقاي دکتر سعيد جامه بزرگي   9/6 -  رزومه

21-  خانم سيمين حجت الاسلامي   9 -  رزومه

 

  20 نفر اول اعضاي هيات علمي سال 92

1-     آقاي دکتر عليرضا اسفندياري مقدم  468  - رزومه

2-     آقاي دکتر مهرداد چراغي   340   -  رزومه

3-     آقاي دکتر سهيل سبحان اردکاني  319  - رزومه

4-     آقاي دکتر سعيد جامه بزرگي   215  -  رزومه

5-     آقاي دکتر عليرضا رضايي  206  -  رزومه

6-     آقاي دکتر رحيم احمدي     203 - رزومه

7-     آقاي دکتر قاسم ترابي     189   - رزومه

8-     خانم دکتر بهاره لرستاني   165  - رزومه

9-     آقاي دکتر محمد رحماني     154  - رزومه

10-  آقاي دکتر مهدي رياحي خرم       145 - رزومه

11-  آقاي وحيد فياض             144   -  رزومه

12-  خانم ليلا جمشيدي            138  -  رزومه

13-  آقاي دکترعلي طاهري        127   -  رزومه  

14-  آقاي دکتر طاهر لطفي          113    -

15-  آقاي دکتر اميررضا گودرزي    106 - رزومه

16-  خانم سيمين حجت الاسلامي   103 -  رزومه

17-  آقاي دکتر رضا صادقي شهپر      98 -   رزومه

18-  آقاي دکتر محمدمهدي گودرزي سروش 95  -رزومه

19-  آقاي دکتر رضا حبيبي پور           87  -رزومه

20-  آقاي دکتر علي غلامي مهرداد      82

 

20 نفر اول اعضاي هيات علمي سال 91

1-     آقاي دکتر عليرضا اسفندياري مقدم  بالاي 300 امتياز-  رزومه

2-     آقاي دکتر مهرداد چراغي   287   -  رزومه

3-     آقاي دکتر سهيل سبحان اردکاني  251  - رزومه

4-     آقاي دکتر عليرضا رضايي  173 - رزومه

5-     آقاي دکتر رحيم احمدي     154 -  رزومه

6-     آقاي دکتر هادي خديور     131 -  رزومه

7-     خانم ليلا جمشيدي         130/5  -  رزومه

8-     خانم دکتر بهاره لرستاني   125/5 - رزومه

9-     آقاي دکتر علي طاهري     95/5  - رزومه

10-  آقاي وحيد فياض          94/5   -  رزومه

11-  آقاي دکتر طاهر لطفي     91/5   - رزومه

12-  خانم سيمين حجت الاسلامي 91  -   رزومه

13-  آقاي محمد رحماني 90  - رزومه

14-  آقاي دکتر اميررضا گودرزي  82   - رزومه

15-  آقاي دکتر رضا حبيبي پور    72  -  رزومه

16-  آقاي دکتر لطف الله کريمي   70-  رزومه

17-  آقاي دکتر رضا صادقي شهپر 58 -  رزومه

18-  آقاي دکتر اصغر سيف      56/8  - رزومه

19-  آقاي دکتر محمدمهدي گودرزي سروش 56 - رزومه

20-  آقاي دکتر سيدعلي اکبر فاميل روحاني   48  -  رزومه


 
     
This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .