معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 
 

 

 

 

 

مدير ارتباط با صنعت:

آقاي مهندس مهدي عسگري کيااز سال 1393 به عنوان مدير ارتباط با صنعت دانشگاه فعاليت مي نمايند.

 

مدارک تحصيلي:

 کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک - طراحي سازه و بدنه خودرو از دانشگاه علم وصنعت

رزومه

شرح اهم وظايف دفتر ارتباط با صنعت:

 • برنامه ريزي و هماهنگي جهت انجام بازديد هاي علمي و تحقيقاتي دوره اي اعضاي هئيت علمي ، کارشناسان و دانشجويان از مراکز فني و صنعتي کشور
 • دعوت از مسئولين و متخصصين صنايع جهت بازديد و آشنايي با دانشگاه و شرکت در گروههاي تخصصي در راستاي توسعه و تعميق بيشتر روابط و بررسي امکانات موجود
 • در صنايع و  دانشگاه جهت تحقيقات و پروزه هاي صنعتي
 • برنامه ريزي جهت بر گزاري سمينار ، مجامع و نمايشگاههاي علمي و فني با همکاري صنايع و واحد هاي دانشگاهي
 • ايجاد زمينه تبادل اطلاعات علمي و فني بين دانشگاه و واحد هاي صنعتي اعم از کتاب ، نشريه و غيره
 • بررسي مسائل و مشکلات بخش صنعت و ارائه طرح ها و پروژه هاي کاربردي جهت رفع آن و ارسال گزارش به حوزه معاونت پژوهشي
 • انجام برنامه ريزي لازم جهت اخذ بورسيه و فرصتهاي مطالعاتي از واحد هاي صنعتي و توليدي جهت اعضا هئيت علمي و کارشناسان دانشگاه
 • هماهنگي و ارتباط مستمر با دفاتر ارتباط با صنعت ساير واحد هاي دانشگاهي و نيز سازمان مرکزي
 • برنامه ريزي جهت تعيين اولويت بندي نياز هاي پژوهشي و آموزشي بخش صنعت
 • تنظيم بانک اطلاعاتي و سوابق علمي و حرفه اي اساتيد و نيروي فني شاغل در دانشگاه
 • شناسايي و ارزيابي دقيق واحد ها و مراکز صنعتي و تماس مستمر با آنها جهت تخصيص سهميه و امکانات موجود براي اعزام کارآموزان و ارائه گزارش آن به معاونت پژوهشي
 • نظارت بر نحوه انجام کار آموزي دانشجويان و ارزيابي ميزان کيفيت و فراگيري دانشجو
 • برنامه ريزي جهت بر گزاري دوره هاي آموزشي کوتاه مدت علمي کاربردي براي تامين نيروهاي متخصص مورد نياز صنعت و جامعه

 
     
This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .